loader

Tragedia Górnośląska

Na podstawie analizy zawartości opracowania Dariusza Węgrzyna pt. Księga aresztowanych, internowanych i deportowanych z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku, t. 1–3 (Katowice–Warszawa 2021), stworzono listę aresztowanych, internowanych i deportowanych z miejscowości na terenie dzisiejszej gminy Toszek: Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Ligota Toszecka, Oracze, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Proboszczowice, Sarnów, Wilkowiczki, Toszek, Paczyna, Kotulin.

Lista, którą publikujemy w celach poglądowych, wymaga uzupełnień. Mile widziana jest wszelka pomoc w uszczegółowieniu opublikowanych informacji. Wiadomości uzupełniające można przesyłać na adres . Ze względu na szczególny charakter informacji, listę będziemy uzupełniać wyłącznie na podstawie wiadomości podanych pod imieniem i nazwiskiem oraz po potwierdzeniu pokrewieństwa z osobą ujętą na liście, której miałoby dotyczyć uzupełnienie.

PDFLista deportowanych 1945 (244,02KB)