loader

Konferencja „Między rehabilitacją a sportem” 2016

Konferencja 2016_1.jpeg

W niedzielę 3 lipca 2016, blisko 150 osób zgromadziło się na toszeckim Zamku, aby wziąć udział w konferencji poświęconej dorobkowi urodzonego w Toszku twórcy ruchu paraolimpijskiego dr. Ludwiga Guttmanna. Konferencji towarzyszyła wystawa oraz spektakl Teatru Tańca INTEGRA z Bytomia Rozbarku. Było to pierwsze tak szeroko zakrojone wydarzenie ukierunkowane na upamiętnienie i popularyzację postaci i dorobku Guttmanna.

Kolejne referaty pokazały szersze oddziaływania myśli Guttmanna. Łukasz Szeliga, Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, zaprezentował stan organizacyjny i potencjał sportowy dyscyplin uprawianych profesjonalnie przez osoby z niepełnosprawnościami, ujawnił także szacunki dotyczące szans medalowych polskich paraolimpijczyków. Grzegorz Kamiński z polotem przeprowadził uczestników konferencji przez blisko 10-letnią już historię łucznictwa w Toszku oraz stworzył możliwość wspólnego strzelania z osobami niepełnosprawnymi. Dr Krzysztof Mehlich z Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich opowiedział o badaniach nad związkami aktywności sportowej osób niepełnosprawnych po urazach rdzenia kręgowego z jakością ich życia. Podkreślił też, że idee dr. Guttmanna nie tylko realizują się w igrzyskach paraolimpijskich, ale także, a może przede wszystkim w nowoczesnej rehabilitacji, co prelegent udokumentował doświadczeniami GCR „Repty”. Drugą, obok Michaela Mackenzie, prelegentką z Wielkiej Brytanii była Vicky Hope - Walker, reprezentująca Narodową Fundację Dziedzictwa Paraolimpijskiego.  Przybliżyła ona zebranym plany swojej organizacji na najbliższą przyszłość, wśród których duże znaczenie posiadać będzie cykl mobilnych wystaw oraz działalność edukacyjna. Ostatnim prelegentem była Ilona Raczyńska - Ciszak, krajowa asystentka niepełnosprawnego europosła Marka Plury, zajmująca się także dziennikarstwem, w szczególności wydarzeniami związanymi z życiem osób niepełnosprawnych. Podzieliła się ona dziennikarskimi właśnie doświadczeniami z wielu imprez sportowych z udziałem niepełnosprawnych, podkreślając ich znaczenie, nie tylko dla samych uczestników.

Konferencja zorganizowana wspólnie przez Gminę Toszek, Centrum Kultury „Zamek w Toszku” oraz toszeckie koło DFK miała jednak zakres zdecydowanie szerszy niż same tylko referaty. Chodziło także o znakomicie wyeksponowaną wystawę oraz zjawiskowy spektakl teatru tańca, w którym wspólnie wystąpili tancerze pełno- i niepełnosprawni. W zamierzeniach organizatorów konferencja miała służyć wszechstronnemu przybliżeniu sylwetki i dorobku dr. Ludwiga Guttmanna. Cel ten osiągnięto dzięki wspomnianej już wystawie, a także dzięki uzupełniającym się prelegentom, jakimi byli Michael Mackenzie i prof. Józef Musielok. Sylwetka twórcy ruchu paraolimpijskiego została w tych dwóch uzupełniających się wystąpieniach ukazana szczegółowo i bardzo wyczerpująco.

Szczególną wartością dodaną konferencji był wspomniany już spektakl teatru tańca „Integra”. Było to znakomicie przygotowane widowisko z ciekawą aranżacją muzyczną, scenograficzną, a przede wszystkim taneczną. Artyści przekonująco potwierdzili, że poza sportem - także sztuka, w tym sztuka współczesna, stanowi ważny obszar integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami. Ważną ciekawostką była też sugestia szefa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego dotycząca organizacji posiedzenia Europejskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Posiedzenie to (2017) może odbyć się w Polsce, a jeśli odbędzie się na Śląsku (decyzje te zapadły dopiero z początkiem roku 2017), wówczas organizatorzy będą dążyli do tego, aby odwiedzić miejsce urodzenia Ludwiga Guttmanna - twórcy ruchu paraolimpijskiego.

Przed konferencją uczestnicy mieli możliwość wsłuchania się w dźwięki muzyki dawnej wykonywanej na zamkowym dziedzińcu przez działający w ramach Centrum Kultury „Zamek w Toszku” Zespół Muzyki Dawnej Tibiarum Scholares występujący pod kierunkiem Iwony Ewertowskiej - Mener. Patronami honorowymi tegorocznej konferencji byli Minister Sportu i Turystyki, Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Polski Komitet Paraolimpijski, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk.

Należy podkreślić, że tegoroczna konferencja nie jest pierwszym krokiem na drodze zapoznawania się z dziedzictwem Guttmanna w Toszku. Zorganizowane początki tych działań sięgają drugiej połowy pierwszej dekady XXI wieku, kiedy to radni postanowili nadać imię dr. Guttmanna jednej z nowopowstających w Toszku ulic. Przez szereg lat organizowana była także inspirowana myślą Guttmanna sportowa „Integra”, którą we współpracy z KS Zamkowiec Toszek przygotowywała pani Maria Bukowska, emerytowana dyrektor szkoły przy ul. Dworcowej. Sam zaś pomysł konferencji zrodził się w gronie kierownictwa Centrum Kultury „Zamek w Toszku” (Artur Czok, Dominika Witkowska, Lidia Kukowka).

Zgłębianie życia, działalności i dorobku dr. Guttmanna będziemy oczywiście kontynuować, najprawdopodobniej w sprawdzonej w roku 2016 formule szeroko rozumianej „konferencji”. Warto podkreślić, że konferencja stała się także przestrzenią nawiązania relacji z osobami, które prowadzą w tej lub pokrewnych dziedzinach poszukiwania i są zainteresowane wspólną realizacją wartościowych przedsięwzięć. Warto będzie je podejmować dla dobra naszych mieszkańców i dla dobra naszej gminy i naszego regionu.