loader

Wydawnictwa

Od kilku lat gromadzimy wydawnictwa poświęcone naszemu miastu i naszej gminie. Prezentujemy i systematycznie aktualizujemy zbiory dostępnej literatury oraz wydawnictw filmowych i muzycznych. Chcemy, aby nasze zestawienie stanowiło zalążek obszernej bibliografii ziemi toszeckiej. Powinno też służyć mieszkańcom oraz osobom zainteresowanym do poszerzania wiedzy i dalszych poszukiwań. Jesteśmy otwarci na uzupełnienia poniższych zestawień - wszelkie podpowiedzi mile widziane.