loader

Leczenie i badania naukowe w Stoke Mandeville Hospital

            Już na początku lat 50. szpital w Stoke Mandeville stał się znany na całym świecie. Duża liczba publikacji z badań prowadzonych w tym szpitalu ukazała się w fachowej literaturze medycznej. Wyniki długoletnich badań dotyczących urazów rdzenia kręgowego Ludwig Guttmann zawarł w swej książce pt. „Injuries to the spinal cord”, (Uszkodzenia rdzenia kręgowego) wydanej w 1973 roku. W tym samym roku w fachowym czasopiśmie „The Journal of the Royal Society for the Promotion of Heath” ukazał się artykuł Guttmanna pt. „Sport and Recreation for the Mentally and Physically Handicapped” (Sport i rekreacja dla mentalnie i fizycznie niepełnosprawnych).

Światowy rozgłos i renomę szpital w Stoke Mandeville zawdzięcza dr. Ludwigowi Guttmannowi, jego idei i zaangażowaniu, a także otwartości, życzliwości i aktywności nauczycielskiej w bezpośrednim przekazywaniu swej fachowej wiedzy, poprzez swoje wyjazdy i zapraszanie lekarzy do Spinal Unit. Szpital w Stoke Mandeville wedle woli dr. Guttmanna był zawsze dostępny dla lekarzy, również spoza Wielkiej Brytanii. Do Stoke Mandeville przyjeżdżali zainteresowani lekarze z Francji, Hiszpanii, Irlandii, Izraela, Japonii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Szwajcarii. To dzięki zdobytej u dr. Guttmanna wiedzy, kilkunastu wybitnych lekarzy z całego świata, utworzyło w macierzystych krajach centra urazów kręgosłupa.

W połowie lat 60. dr Ludwig Guttmann nawiązał bliższe kontakty ze swą pierwszą ojczyzną. Przez Ministerstwo Pracy Republiki Federalnej Niemiec został zaangażowany jako doradca do spraw medycznych. W szczególności zaangażował się w prace przy tworzeniu centrów urazów kręgosłupa w Niemczech.

W 1961 roku z inicjatywy dr. Guttmanna powołano do życia British Sports Association for the Disabled  (Brytyjskie Towarzystwo Sportowe dla Niepełnosprawnych). W tym samym roku powstało również towarzystwo naukowe International Medical Society of Paraplegia, którego pierwszym przewodniczącym został dr Ludwig Guttmann, pełniąc następnie tę funkcję aż do 1970 roku.  

Józef Musielok