loader

Kolejne referaty

Konferencja 2016_2.jpeg

Kolejne referaty pokazały szersze oddziaływania myśli Guttmanna. Łukasz Szeliga, Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, zaprezentował stan organizacyjny i potencjał sportowy dyscyplin uprawianych profesjonalnie przez osoby z niepełnosprawnościami, ujawnił także szacunki dotyczące szans medalowych polskich paraolimpijczyków. Grzegorz Kamiński z polotem przeprowadził uczestników konferencji przez blisko 10-letnią już historię łucznictwa w Toszku oraz stworzył możliwość wspólnego strzelania z osobami niepełnosprawnymi. Dr Krzysztof Mehlich z Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich opowiedział o badaniach nad związkami aktywności sportowej osób niepełnosprawnych po urazach rdzenia kręgowego z jakością ich życia. Podkreślił też, że idee dr. Guttmanna nie tylko realizują się w igrzyskach paraolimpijskich, ale także, a może przede wszystkim w nowoczesnej rehabilitacji, co prelegent udokumentował doświadczeniami GCR „Repty”. Drugą, obok Michaela Mackenzie, prelegentką z Wielkiej Brytanii była Vicky Hope - Walker, reprezentująca Narodową Fundację Dziedzictwa Paraolimpijskiego.  Przybliżyła ona zebranym plany swojej organizacji na najbliższą przyszłość, wśród których duże znaczenie posiadać będzie cykl mobilnych wystaw oraz działalność edukacyjna. Ostatnim prelegentem była Ilona Raczyńska - Ciszak, krajowa asystentka niepełnosprawnego europosła Marka Plury, zajmująca się także dziennikarstwem, w szczególności wydarzeniami związanymi z życiem osób niepełnosprawnych. Podzieliła się ona dziennikarskimi właśnie doświadczeniami z wielu imprez sportowych z udziałem niepełnosprawnych, podkreślając ich znaczenie, nie tylko dla samych uczestników.

Konferencja zorganizowana wspólnie przez Gminę Toszek, Centrum Kultury „Zamek w Toszku” oraz toszeckie koło DFK miała jednak zakres zdecydowanie szerszy niż same tylko referaty. Chodziło także o znakomicie wyeksponowaną wystawę oraz zjawiskowy spektakl teatru tańca, w którym wspólnie wystąpili tancerze pełno- i niepełnosprawni. W zamierzeniach organizatorów konferencja miała służyć wszechstronnemu przybliżeniu sylwetki i dorobku dr. Ludwiga Guttmanna. Cel ten osiągnięto dzięki wspomnianej już wystawie, a także dzięki uzupełniającym się prelegentom, jakimi byli Michael Mackenzie i prof. Józef Musielok. Sylwetka twórcy ruchu paraolimpijskiego została w tych dwóch uzupełniających się wystąpieniach ukazana szczegółowo i bardzo wyczerpująco.