loader

Należy podkreślić

Konferencja 2016_4.jpeg

Należy podkreślić, że tegoroczna konferencja nie jest pierwszym krokiem na drodze zapoznawania się z dziedzictwem Guttmanna w Toszku. Zorganizowane początki tych działań sięgają drugiej połowy pierwszej dekady XXI wieku, kiedy to radni postanowili nadać imię dr. Guttmanna jednej z nowopowstających w Toszku ulic. Przez szereg lat organizowana była także inspirowana myślą Guttmanna sportowa „Integra”, którą we współpracy z KS Zamkowiec Toszek przygotowywała pani Maria Bukowska, emerytowana dyrektor szkoły przy ul. Dworcowej. Sam zaś pomysł konferencji zrodził się w gronie kierownictwa Centrum Kultury „Zamek w Toszku” (Artur Czok, Dominika Witkowska, Lidia Kukowka).

Zgłębianie życia, działalności i dorobku dr. Guttmanna będziemy oczywiście kontynuować, najprawdopodobniej w sprawdzonej w roku 2016 formule szeroko rozumianej „konferencji”. Warto podkreślić, że konferencja stała się także przestrzenią nawiązania relacji z osobami, które prowadzą w tej lub pokrewnych dziedzinach poszukiwania i są zainteresowane wspólną realizacją wartościowych przedsięwzięć. Warto będzie je podejmować dla dobra naszych mieszkańców i dla dobra naszej gminy i naszego regionu.