loader

Średniowiecze

800 r.p.n.e -  400 r.p.n.e pierwsze ślady osadnictwa na wzgórzu zamkowym związane z kulturą łużycką.

X w.– XI w. - wczesnośredniowieczna osada na wzgórzu zamkowym – badania archeologiczne potwierdzają istnienie niewielkiego grodu.

1201r. - w bulli papieża Innocentego III zostaje wymieniona miejscowość Tosses z  kościółem pod wezwaniem św. Piotra.

1222 r.- istnieje już kasztelania toszecka, świadczy o tym dokument z kancelarii księcia Kazimierza opolskiego, w którym jako świadek wystepuje kasztelan toszecki Jakub.

1304 r. - po raz pierwszy w dokumentach występuje samodzielny książę toszecki: Bolesław toszecki (ok.1278 -1328), który był równocześnie scholastykiem krakowskim, kanonikiem wrocławskim, a od 1321 arcybiskupem Ostrzyhomia (Węgry).

1309 r. - Toszek posiada prawa miejskie według wzoru magdeburskiego. Akt lokacji (założenia) miasta nie zachował się do naszych czasów, lecz dokumenty świadczą, że w 1309 roku Toszek posiadał organizację miejską na czele z wójtem Fryderykiem. Prawa miejskie otrzymał zapewne z rąk księcia Kazimierza bytomskiego na przełomie XIII i XIVwieku  (ziemia toszecka była ścisle związana  ziemią bytomską -Toszek był częścią księstwa bytomsko – kozielskiego).

Opracowanie: Donata Podkowa

Toszek, maj 2017.