loader

Wiek XV-XVII

ok.1404 – 1414r. - Toszek należy do księstwa cieszyńskiego (Bolesław cieszyński).

1414 - 1445 - Toszek częścią księstwa oświęcimskiego (Kazimierz oświęcimski); w czasie wojen husyckich (1419 -1436) w 1430r. zamek w Toszku zostaje spalony.

1445r.- 1484 r. - Toszek pod rządami samodzielnego (drugiego i ostatniego) księcia toszeckiego Przemysława (ok.1425 1484), który odbudował zamek i wzniósł nowy kościół parafialny pod wezwaniem św.Katarzyny Aleksandryjskiej. Książę Przemysław nie miał syna (jedyna córka została przełożoną - przeoryszą - klarysek we Wrocławiu) i po jego śmierci księstwo toszeckie wróciło do książąt oświęcimskich. Książę Przemysław spoczywa w podziemiach toszeckiego kościoła parafialnego.

1497 r. - 1532 r. - Toszek pozostaje w rękach książą opolskich.

1532 r. - Po śmierci ostatniego Piasta opolskiego księcia Jana Dobrego, Toszek wraz z całym księstwem opolsko  -raciborskim przechodzi we władanie Habsburgów.

1557r. - Toszek znajduje się jako zastaw majątkowy, a od 1585r. jako własnośćw rękach rodziny von Redern.

1627 r. - Toszek i Pyskowice zostają zniszczone przez wojska Mansfelda  w czasie wojny 30-letniej.

1638 r. - właścicielem Toszka i Pyskowic zostaje Caspar von Colonna. Jako protestant -początkowo walczył przeciwko cesarzowi, jednak zmienił wyznanie i zyskał przychylność cesarza, który obdarzył go tytułem hrabiowskim. Hrabia Caspar Colonna cieszył się uznamiem na dworze polskiego króla, a z królem Janem Kazimierzem łączyła go osobista przyjażń. Królowa Maria Ludwika uczyniła hrabiego administratorem swoich wpływów z księstw opolsko – raciborskiego, które otrzymała jako zastaw od cesarza Ferdynanda III Habsburga.

1661r. - 1666r. - hrabia Caspar Colonna przebudowuje zamek w Toszku nadając mu charakter wspaniałej rezydencji magnackiej(pochowany został w kościele parafialnym). Toszek pozostawał własnością  rodu Colonna  do roku 1707 oraz popownie w latach 1752 – 1759.

Opracowanie: Donata Podkowa

Toszek, maj 2017.