loader

Wiek XX

1906 r. - powstaje gazownia zbudowan przez firmę Hempel z Berlina i miasto otrzymuje oświetlenie gazowe.

1911 r. - powstaje nowa szkoła przy ulicy Dworcowej .

1920 r. -  wczasie drugiego powstania śląskiego na terenie miasta wybuchają zamieszki; spokój przywrócił oddział wojsk włoskich, powołano polsko – niemiecką policję Apo dla utrzymania porządku w mieście.

1921 r. 20 marca - plebiscyt na Śląsku, w Toszku wynik głosowania korzystny dla Niemców.

W maju, wraz z wybuchem III powstania śląskiego, powstańcy opanowują miasto i powołują swojego burmistrza oraz nową radę miejską.

1924 r. - prąd elektryczny dociera do toszeckich domów.

1940r. - 1945r. - na terenie obecnego Szpitala funkcjonuje niemiecki obóz dla jeńców angielskich, francuskich, tzw. OflagVIII.

1945 r. 23 stycznia - do miasta wkraczają oddziały Armii Czerwonej.

1945 maj -  na ternie Szpitala powstaje obóz NKWD, w którym przetrzymywano Niemców  aż do listopada 1945r. Około 3500 osób zginęło i zostało pochowanych w zbiorowej mogile w pobliżu cmentarza żydowskiego.

1963 r. -  częściowo odbudowany Zamek zostaje udostępniony mieszkańcom i turystom; działa m.in.: kino"Zameczek", niewielkie muzeum.

1974 r. - miasto otrzymuje tytuł "Mistrza Gospodarności" w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki Terenowej.

 

Opracowanie: Donata Podkowa

Toszek, maj 2017.