loader

„SZLAK OKRĘŻNY WOKÓŁ GLIWIC”

Propozycję podróży przez Gminę Toszek stanowi żółty szlak „Szlak Okrężny Wokół Gliwic” o długości 136 km, który łączy miejscowości znajdujące się na terenie powiatu gliwickiego bądź też z nim graniczące. Cała trasa, rozpoczynając wędrówkę w Gliwicach i kierując się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to podróż przez Zabrze oraz Mikołów, za którymi szlak wkracza w nieco mniej zurbanizowane okolice. Interesującym miejscem na trasie jest Chudów, z odbudowanym częściowo zamkiem oraz znane ze swego pałacu Ornontowice. Przez tereny miasta Knurów szlak dalej dociera do miejscowości Wilcza, z zabytkowym drewnianym kościołem i kilkoma innymi, ciekawymi obiektami. Kolejne miejsca na trasie to podmiejskie okolice Rybnika z rozległymi kompleksami leśnymi. Interesujące oraz cenne pod względem przyrodniczym, a także z uwagi na znajdujące się tu zabytki, są okolice Rud, słynnych głównie z pocysterskiego kompleksu klasztornego. Jest to niewątpliwie najbardziej malownicza część szlaku, który przechodzi przez obszar Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Na dalszej części trasy znalazły się miejscowości z zabytkowymi, drewnianymi kościołami, jak Sierakowice i Łącza. Są to już tereny położone na zachód od Gliwic, z dużą ilością lasów. Ostatnie, północno-zachodnie odcinki szlaku, umożliwiają obejrzenie takich obiektów jak pałac w Bycinie, zamek w Toszku, czy drewniany kościół w Zacharzowicach. Z tych okolic szlak przez miasto Pyskowice powraca do Gliwic.

Przebycie całości szlaku rowerem zajmuje około 8 godzin, pieszo można pokonać ten dystans w niespełna 4 dni, bez zwiedzania. Całkowity dystans szlaku wynosi 136 km.

Pełny przebieg szlaku: Rudy – Łącza – Bycina – Ciochowice – Toszek – Oracze -
Wilkowiczki - Zacharzowice – Pniów – Pyskowice – Łabędy – Makoszowy – Borowa Wieś (Mikołów) - Chudów – Szczygłowice – Wilcza – Ochojec – Stodoły - Rudy.

Przejdź do mapy