loader

„ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNO-PRZYRODNICZA”

Niewątpliwym atutem Gminy jest ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza Fazaniec. Ścieżka położona jest w północno-wschodnim obszarze gminy, obejmującym najlepiej zachowane siedliska o znaczeniu europejskim. W lesie zachowały się stare drzewostany dębowe, grabowe i bukowe, w których drzewa osiągają wiek ponad 210 lat. Na terenie ostoi znajduje się kilka niewielkich głazów narzutowych pochodzenia skandynawskiego. We florze reprezentowane są gatunki chronione. Las Fazaniec jest również siedliskiem wielu gatunków zwierząt bezkręgowych i kręgowych, m.in. płazów, ptaków, ssaków. Ścieżka znajduje się przy drodze Toszek-Wielowieś i składa się z czterech pól obserwacyjnych:

- Ols, czyli wilgotny las olchowy,

- Na bagnach,

- Nad leśnym oczkiem wodnym,

- Wśród leśnych drzew i ziół

Miejsce to stanowi oazę ciszy i spokoju, a w połączeniu z tajemniczością lasu daje odwiedzającym możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą tak rzadko spotykaną na terenie uprzemysłowionym oraz zapewnia relaks na łonie natury.

Przejdź do mapy