loader

Trasa nr 388 – żółta (Toszek zamek – las Fazaniec – Kotliszowice – płn. granica gminy)

Przebieg: Toszek zamek – las Fazaniec – Kotliszowice – płn. granica gminy.

Odcinek w gminie liczy 6,19 km (trasa nr 388 – żółta).

Początek trasy znajduje się przy parkingu pod zamkiem w Toszku. Zamek ten, leżący na rozległym wzgórzu, otoczony fosą, powstał za panowania książąt opolskich (XIV/XV w.). W 1429 r. zniszczyli go husyci i został odbudowany w II poł. XV w. Ostatecznie kres jego świetności nastąpił po wielkim pożarze w 1811 r. Dziś częściowo zrekonstruowany mieszkalne z dwiema ośmiobocznymi wieżami, dawne budynki stajni, mury obronne z bastejami oraz wysoką wieżę narożną. Jego wzgórze porastają stare dęby, wiązy, buki i topole. Spod zamku kierujemy się na rynek miasta. Do dziś zachował on średniowieczny układ urbanistyczny. W jego wsch. Pierzei stoi neoklasycystyczny ratusz (1834–1836), a okoliczne kamienice pochodzą z XIX–XX w. Uwagę zwraca tu również barokowa figura św. Jana Nepomucena z 1725 r. Nieopodal rynku wznosi się barokowy kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z XV w., przebudowany w latach 1713–1718. Budowlę tę tworzą: nawa główna, nawy boczne, trójboczne prezbiterium i kwadratowa wieża. Jej wnętrze zdobią m.in. barokowe ołtarze i ambona oraz cudowny obraz Matki Bożej Toszeckiej. Z rynku jedziemy m.in. ulicami Kilińskiego i Oracze, po czym wjeżdżamy w ul. Wielowiejską ok. 2 km . Po prawej stronie mijamy cmentarz żydowski z I poł. XIX w., gdzie zachowało się kilka macew (nagrobków). Trzysta metrów za nim, w miejscu dawnego obozu pracy przymusowej NKWD, stoi pomnik ku czci jego ofiar. W 1945 r. w obozie tym zginęło ok. 3,3 tys. osób. Dalej, po prawej stronie, rozciąga się las Fazaniec (64,6 ha – ścieżka przyrodnicza). Jego stare drzewostany, przeważnie liściaste (dąb, grab i buk), chroni obszar Natura 2000. Z ul. Wielowiejskiej skręcamy w prawo i wjeżdżamy do Kotliszowic ok. 4,2 km. W płn.-zach. części wsi spotkamy ruiny pałacu z 1861 r. Następnie przecinamy ul. Wielowiejską i drogą żwirową dojeżdżamy do przejazdu kolejowego, przed którym skręcamy w prawo. Jadąc nią dalej wzdłuż torów, przekraczamy płn. granicę gminy 6,19 km . Dalej trasa ta prowadzi do wsi Wiśnicze (gm. Wielowieś), gdzie kończy się obok kościoła św. Trójcy.

Przejdź do mapy