loader

Trasa nr 30 – czarna (Toszek – płd. granica gminy)

Przebieg: Toszek – płd. granica gminy.

Odcinek w gminie liczy 4,14 km (trasa nr 30 – czarna).

Początek trasy znajduje się na osiedlu Daniele (płn.-zach. część miasta). Stąd, przecinając
ul. Strzelecką, jedziemy w kierunku płd.-zach. do Boguszyc. Z tej miejscowości wywodzi się m.in. rodzina Krawców. W 1914 r. po śmierci Piusa X, Alojzy Krawiec z Boguszyc miał otrzymać z Watykanu specjalne powiadomienie dotyczące majątku zmarłego papieża. I tak w książce irlandzkiego księdza Malachiego Martina „The Keys of This Blood” (1990 r.) znalazła się śmiała hipoteza, że papież (Giuseppe Melchiore Sarto) był synem polskiego emigranta Jana Krawca, który po przybyciu do Włoch przybrał nazwisko Sarto (po włosku krawiec). Po opuszczeniu wsi mijamy kapliczkę (skrzyżowanie) i ul. Leśną docieramy do przejazdu kolejowego Tuż za nim wjeżdżamy do lasu, mijamy leśniczówkę i przekraczamy płd. Granicę gminy. Od tego miejsca trasa ta biegnie dalej i kończy się obok pałacu w Pławniowicach (gm. Rudziniec).

Przejdź do mapy