loader

Maria Garbal i chór "TRYL"

Chór TRYL

Chór „Tryl” powstał w 1995 r. z inicjatywy księdza Mariana Piotrowskiego proboszcza parafii św. Katarzyny w Toszku (1995 - 2015) oraz pani Marii Garbal, muzyka i pedagoga. Pani Maria Garbal ukończyła dyrygenturę chóralną w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wielokrotnie uczestniczyła w międzynarodowych seminariach i kursach w zakresie dyrygentury i interpretacji muzyki chóralnej. Była pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej w Strzelcach Opolskich, także w zakresie nauki gry na fortepianie. Posiada liczne osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki i pedagogiki pianistycznej na wojewódzkich przesłuchaniach szkół muzycznych. Za swoją działalność artystyczną i pedagogiczną  w szkolnictwie artystycznym otrzymała liczne nagrody i odznaczenia.

Tradycje chóralne w Toszku sięgają co najmniej 1859 roku, kiedy powstało Towarzystwo Śpiewacze. Chór „Tryl” jest ich chlubnym kontynuatorem. Od 1997 roku zespół funkcjonował w strukturach MGOK, zaś obecnie działa w Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. „Tryl” jest chórem mieszanym, śpiewa w nim 21 chórzystów. W swoim repertuarze posiada zarówno utwory świeckie, jak i religijne, dzieła współczesnej muzyki chóralnej oraz klasyczne i popularne pieśni wielogłosowe. Jest inicjatorem imprez chóralnych m.in.: Koncertów Kolęd czy Powiatowych Festiwali Chórów w Toszku. Nagradzany był na konkursach – zajął III miejsce na Tyskich Wieczorach Kolędowych i II miejsce na konkursie Pieśni religijnych w Mysłowicach, występował na festiwalach i przeglądach. Koncertuje w kraju i za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Francji czy Niemczech. Popularyzuje nie tylko uniwersalne śpiewacze tradycje, ale także nasz region. W 2010 roku chór otrzymał certyfikat Gwiazdę Spichlerza Górnego Śląska, przyznawaną przez Lokalną Grupę Działania Spichlerz Górnego Śląska.

Chór promuje swymi występami Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, Gminę Toszek i powiat gliwicki. Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych, w których brał udział, należy zaliczyć: udział w koncercie charytatywnym na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyskowicach w 2004 roku, udział w festiwalach muzycznych w Ruthin i Llangollen w Walii w 2005 roku, udział w tournée koncertowym w Teksasie (USA) oraz ze Francji i w Walii (2005), udział w I Spotkaniach Chóralnych w Pierwoszynie na zaproszenie chóru Morzanie/Powiat Pucki w 2006 roku, koncerty w Hohenau (Niemcy - Bawaria, 2006), koncert w Wiedniu oraz udział w koncercie charytatywnym na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyskowicach (2007), koncert w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach podczas odsłonięcia tablicy poświęconej patronce szkoły Marii Konopnickiej w 2010 roku. Chór był inicjatorem odbywającego się corocznie od 2001 r. Powiatowego Festiwalu Chórów.

Chór w okresie działalności nagrał dwie płyty z kolędami w różnych językach oraz pieśni ludowe.