loader

Antoni Wycisk i Orkiestra Dęta "Toszek"

orkiestra toszek2.jpeg

Początki Orkiestry Parafialnej Toszek tworzyli starzy toszeccy parafianie po drugiej wojnie światowej. Już w czasach przedwojennych grało się w toszeckim kościele oraz w kapliczkach na wioskach na „złotych trąbach". Z Toszka byli to: Jan Gosz, Ernest Durszlag, Wiktor Migos, pan Vogt oraz pan Muszalik, były nauczyciel z Kotliszowic. Z Sarnowa: Karol Sobota, jego synowie Józef i Karol Sobota oraz Pius Kokoszka. Z Ciochowic: pan Mandryk i pan Sobel. Z Boguszyc: Karol Gosz i Emil Wyżgoł. Oraz niektórzy panowie z Pisarzowic i Wilkowiczek, których nazwiska nie są znane. Młodzi chętni do nauki zdobywali swoje umiejętności u pana Gosza, Migasa, Mańki oraz Mandryka.

W roku 1964 przyszedł do parafii nowy proboszcz świętej pamięci ksiądz Ludwig Zettelmann. Jego zasługą jest, że przy kościele parafialnym w Toszku powstała duża orkiestra dęta. Z ambony prosił o przybycie tych co już grali oraz chętnych do nauki. To ogłoszenie nie pozostało bez echa! Na pierwszą próbę, która odbyła się w dużej sali na pierwszym piętrze na probostwie, przybyło około 40 muzyków. Najstarszym z pośród nich był pan Emil Wyżgoł w wieku 77 lat. W pierwszych latach istnienia orkiestry próby odbywały się dwa razy w tygodniu - wtorki i piątki, a w czasie postu w niedzielę po kazaniu pasyjnym w dużej sali na probostwie. W późniejszych latach muzycy ćwiczyli w wyremontowanej dużej salce katechetycznej. Pierwszym dyrygentem nowo powstałej orkiestry parafialnej był jej założyciel ks. Ludwig Zettelmann, który również zorganizował pierwsze nuty. Kolejnymi dyrygentami parafialnej orkiestry dętej byli Paweł Werner i Herbert Maicher. W niedzielę 18 kwietnia 1965 roku parafialna orkiestra dęta po raz pierwszy uświetniła uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Od tego czasu orkiestra parafialna gra w czasie wielkich świąt kościelnych, w czasie uroczystości matki Bożej Fatimskiej przed Grotą Lurdzką od maja do października, jak również w czasie pielgrzymek oraz pogrzebów. W latach 70. i 80. wiele osób opuściło orkiestrę co spowodowało znaczne zmniejszenie się składu orkiestry. Orkiestra na szczęście przetrwała ten bardzo trudny okres dzięki takim osobom, jak Alojzy Sopala, Alojzy Knopek, Krystian Rzepka, Wilhelm Wróbel, Antoni Wycisk, Krystian Pieszek, Alojzy Kuś oraz gościnnie występującemu Jerzemu Madla, którzy spotykali się by zagrać na uroczystościach Matki Boskiej Fatimskiej odbywających się przy toszeckiej grocie. W 1980 roku orkiestrę przejął obecny dyrygent Antoni Wycisk i dzięki niemu w 1995 roku do orkiestry przybyli nowi młodzi muzycy. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu pana Antoniego orkiestra ponownie odżyła. Próby odbywały się regularnie raz w tygodniu a poziom orkiestry wciąż rósł co zaowocowało licznymi występami nie tylko w parafii ale również poza granicami kraju.

Orkiestra parafialna z Toszka jest znana w województwie śląskim oraz opolskim. Do najważniejszych i największych występów orkiestry należy zaliczyć:

 • koronację obrazu Matki Bożej Bardzkiej w dniu 3 lipca 1966 w Bardzie Śląskim.
 • koronację obrazu Matki Boskiej Rodzinnej w dniu 18 sierpnia 1968 w Studziannej koło Warszawy
 • pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II:
  • Częstochowa 4 czerwiec 1979 r.
  • Góra Św. Anny 21 czerwiec 1983 r.
  • Gliwice 15-17 czerwiec 1999 r.
 • Uczestnictwo w Europa - Tage der Musik Schönbrunn w 2006 r.
 • Pielgrzymka Mniejszości Narodowych na Górze Św. Anny w 2009 r.
 • Pielgrzymka narodów do Maria Hilf - Zlate Hory w 2009r. i 2016r.

Orkiestra Dęta Toszek pielgrzymuje od 1965 roku na Górę Św. Anny, gdzie uczestniczy w Obchodach Wniebowzięcia NMP.

Od dnia 23 stycznia 2013 roku orkiestra funkcjonuje w formie stowarzyszenia pod nazwą Orkiestra Dęta Toszek. Od tego czasu orkiestra stara się pozyskiwać fundusze na cele statutowe. Z dużą pomocą posłużyła nam gmina Toszek, która ofiarowała pieniądze na zakup mundurów i nie tylko. W roku 2014 orkiestra nagrała swoją pierwszą płytę pt. "Muzyka jest dobra na wszystko". W roku 2017 w gronie muzyków orkiestry zrodził się pomysł zainicjowania „ogniska muzycznego”. Dzięki pozyskanemu z Urzędu Miejskiego wsparciu finansowemu, a także dzięki wsparciu toszeckiej parafii oraz innych sojuszników, blisko 30 uczniów rozpoczęło naukę w tej formie. W ramach kursów adepci instrumentów dętych zdobywają i poszerzają umiejętności gry oraz przyswajają wiedzę z zakresu teorii muzyki. Podjęte przez muzyków przedsięwzięcie kształtuje dobre perspektywy dalszego rozwoju artystycznego zespołu.

Źródło: www.orkiestratoszek.pl