loader

Iwona Ewertowska - Mener i Zespół Muzyki Dawnej "Tibiarum Scholares"

Iwona Ewertowska i zespół2.jpeg

Iwona Ewertowska - Mener z wykształcenia jest pedagogiem – prócz muzyki i śpiewu, który ukochała najbardziej, kształci młodych ludzi w różnych dyscyplinach. Znana z propagowania muzyki chóralnej i wyniesienie jej na najwyższy poziom krajowy i międzynarodowy w wielu miejscowościach naszej Gminy i powiatu gliwickiego.

Jest założycielką jedynego na terenach wiejskich Zespołu Muzyki Dawnej „Tibiarum Scholares”, który powstał w 1993 r., a działa przy Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. Zespół wykonuje utwory renesansowe, zarówno instrumentalne, jak i instrumentalno-wokalne, śpiewając w kilku językach, m.in. łacińskim, polskim, włoskim, niemieckim i francuskim. Ma swym koncie liczne sukcesy, jest laureatem wielu festiwali i konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz zdobywcą znaczących nagród, m.in. ministra edukacji narodowej, wielokrotnie koncertował za granicą. Pani Iwona założyła także i prowadzi Chór Kameralny „Canto”, który od ponad 10 lat działa w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi. Przez cały ten okres zespół uzyskuje wiele nagród i wyróżnień.

Drugą część działalności Iwony Ewertowskiej - Mener stanowi organizacja znaczących nie tylko w powiecie imprez kulturalnych: Wojewódzkiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Dąbrówce, odbywającego się pod patronatem ks. biskupa Gerarda Kusza oraz Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Wielowsi, który jest organizowany pod patronatem posła na Sejm RP Jana Kaźmierczaka. Ponadto Iwona Ewertowska - Mener jest jednym spośród 22 koordynatorów Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”, realizowanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury.

Zespół Muzyki Dawnej "Tibiarum Scholares" powstał w 1993 roku. W zespole występują dzieci, które doskonalą swoje umiejętności w zakresie gry na fletach, emisji głosu, dykcji i ruchu scenicznego. Na swoim koncie "Tibiarum Scholares" ma liczne sukcesy. Jest laureatem festiwali i konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Jest zdobywcą następujących nagród:

  • I miejsce na Europejskim Festiwalu Młodych Muzyków w Neerpelt w Belgii
  • II miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie,
  • I miejsca na Festiwalu Pieśni i Piosenki Obcojęzycznej w Knurowie,
  • I miejsca na Wojewódzkim Festiwalu Młodzieży Szkolnej w Katowicach,
  • I miejsca podczas Prezentacji Artystycznych w Gliwicach/Knurowie,

Na swym koncie zespół ma liczne nagrody m.in.: nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Gliwice oraz nagrodę Starosty Świętokrzyskiego. Brał udział w imprezach środowiskowych oraz o zasięgu ogólnopolskim m. in.: Międzynarodowych Spotkaniach z Muzyką Dawną w Świerardowie - Zdroju, Ogólnopolskich Młodzieżowych Spotkaniach z Muzyką Dawną w Starachowicach, Polkowicach, Bierzowniku i Żywcu. Zespół koncertował w Niemczech, Czechach, na Węgrzech we Włoszech w ramach Światowych Dni Młodzieży. Zespół zdobył także I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Młodych w Neerpel w Belgii.

Źródło: www.zamektoszek.eu, www.starostwo.gliwice.pl