loader

Czworak w Kotliszowicach

Czworak w Kotliszowicach – Ruiny budynku dworskiego znajdujące się w sołectwie Kotliszowice pochodzące z 1827 r.