loader

Ceremoniał

CEREMONIAŁ

Znamienne jest, iż wyjątkowością ukształtowania terenów okolicy Toszka zainteresowali się najpierw założyciele grodu – Książęta Dynastii Piastów, następnie kolejni władcy, a dziś – turyści, przyrodnicy i ornitolodzy zwabieni niezwykle melodyjnym śpiewem ptaków zamieszkujących okolice. Niezwykle ważne jest zatem uzmysłowienie sobie faktu, iż naszym zadaniem powinna stać się ochrona tego piękna i wartości, jakie dał nam Bóg i wiary, którą pozostawili po sobie nasi przodkowie. Bóg dał nam dzieci, które są naszą radością i nadzieją, one będą wraz z nami budowały przyszłość naszego miasta, naszej lokalnej społeczności, wreszcie naszej Ojczyzny. Obowiązkiem naszym jest przyczynić się do tego, aby nie zaniedbać wielkiego daru wiary i miłości do Ojczyzny, domostw, do ziemi, której bronili wytrwale nasi ojcowie. O podstawowych wartościach przypominać powinna treść hymnu naszego miasta, natomiast konstrukcja melodii – pobudzać do działania w dobrym kierunku, przekazując pozytywną energię zarówno słuchaczom, jak i wykonawcom”.

- Aleksandra Garbal-Toszek, maj- czerwiec 2010r.

W bliskiej przyszłości zamierzamy zatroszczyć się o to, aby lokalny ceremoniał obejmował także nasz symboliczny sztandar. Chcemy też, aby nasze miasto miało swojego patrona - wśród kandydatów wymienia się św. Jana Nepomucena, którego pomnik od kilku wieków zdobi toszecki Rynek. Hejnał i Hymn Toszka, które funkcjonują w świadomości mieszkańców i które prezentujemy niżej, posiadają status nieformalny. Oficjalne zatwierdzenie pełnego ceremoniału jest kwestią bliskiej przyszłości.