loader

Maria Tanzer

00MariaTanzer.jpeg

Maria Tanzer (XV/251/2019) – urodzona w roku 1946, zamieszkała w Hohenau. Z zawodu urzędniczka. Od 1974 członek Katolickiego Towarzystwa Kobiet w Hohenau (Katholisches Frauenbundes Hohenau) – skarbnik. Od 1998 członek chóru parafialnego – skarbnik. Członek klubu Sportowego.