loader

Josef Tanzer

00JosefTanzer.jpeg

Josef Tanzer (XV/250/2019) – urodzony w roku 1944, zamieszkały w Hohenau. Z zawodu prawnik. Radny Hohenau w latach 1972 – 2008. Od 1974 roku członek klubu sportowego w Hohenau (Sportverein Hohenau) – trener, sekretarz, wiceprezes. Od 1970 roku członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Hohenau (Freiwillige Feuerwehr Hohenau) – skarbnik. Założyciel i członek od 1973 roku Caritasu przy parafii Hohenau. Członek Rady Parafialnej w Hohenau w latach 1970 – 1994. Członek orkiestry dętej  w Schönbrunn (Blaskapelle Schönbrunn a. L.). Odznaczony dyplomem (1993) i medalem (2004) za zasługi dla samorządu gminnego, medalem Gminy Hohenau (Bürgermedaille der Gemeinde Hohenau) w 2008 roku oraz odznaką Klubu Sportowego Hohenau (Ehrenmitgliedschaft beim Sportverein Hohenau) w 2016 roku.