loader

Eduard Schmid

00EduardSchmid.jpeg

Eduard Schmid (XV/248/2019) – urodzony w roku 1956, zamieszkały w Hohenohau. Burmistrz Hohenau w latach 2002-2020. Radny Hohenau w latach 1990 – 2002. Radny powiatu Freyung-Grafenau od 2008. Prezes CSU Hohenau (partia polityczna). Społecznik – członek Maltańskiej Służby Medycznej (Malteser Hilfsdienst), prezes Caritasu przy parafii Hohenau, prezes młodzieżowego klubu sportowego w Lusen (Junioren Fördergemeinschaft Lusen), członek Rady Parafialnej w Hohenau. Wielokrotnie odznaczany za działalność społeczną: brązową, srebrną oraz złotą odznaką za zasługi dla Maltańskiej Służby Medycznej (Verdienstplakette); w 2002 roku odznaką św Stefana przyznaną przez diecezję w Pasawie; dyplomem (2009) oraz medalem (2017) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bawarii za zasługi dla samorządu gminnego; dyplomem gminy Hohenau w 2014 roku.