loader

Odznaczeni odznaką honorową domu niemieckiego

- kontroler leśny Altrock z Toszka (Oberschlesische Wandrer z 29.02.1836)

- rentrier Balzer z Toszka (Oberschlesische Wanderer z 18.04.1836)

- kadydat Hentschel z Toszka (Oberchlesische Wanderer z 18.04.1836)

- justytariusz Foitzik z Toszka (Oberschlesische Wanderer z 6.06.1836)

- właściciel majątku von Stockmans z Paczynki (Oberschlesische Wanderer 8.01.1838)

- hrabina von Gaschin z Paczyny (Oberschlesische Wanderer 20.01.1838)

- agent Friedmann z Toszka (Oberchlesische Wanderer z 12.03.1838)

- zarządca departamentu Horsella z Toszka (Oberschlesische Wanderer z 23.04.1838)

- faktor Klausmann z Toszka (Oberschlesische Wanderer z 23.04.1838)

- inspektor Stürtz z Toszka (Oberschlesische Wanderer z 14.05.1838)

- pani Rötzel z Toszka (Oberschlesische Wanderer z 11.06.1838)

- pani von Stockmans z Paczynki (Oberschlesische Wanderer z 9.07.1838)

- handlowiec Eisenberg z Toszka (Oberchlesische Wanderer z 16.07.1838)

- doktor Berkowitz z Pniowa (Oberschlesische Wanderer z 21.01.1839)