loader

Kieler

Toszek, 1 października 1878. Na cześć radcy sądowego pana Kielera, który przechodzi na emeryturę po 43 latach pracy, odbył się tutaj w hotelu Kornbluma uroczysty obiad z muzyką, na którym prócz niższych urzędników tutejszej królewskiej powiatowej komisji sądowej, obecni byli również burmistrz z władzami miasta, dyrektorzy tutejszej poczty oraz urzędu skarbowego, miejscowy proboszcz ksiądz Bannerth oraz wielu innych mieszkańców naszego miasta. Pan radca sądowy Kieler spędził 30 lat jako sędzia w naszym mieście i nie tylko z powodów urzędowych, ale w ogóle z chęci niesienia pomocy, dzięki swojej przyjaznej i uprzejmej postawie zyskał wielu przyjaciół. W długim przemówieniu sędzia Schubert podkreślał pracę i służbę szanownego jubilata, a burmistrz Hirschberg stwierdził, że długoletnia służba dla naszego miasta zasługuje na szczególne uznanie i wzniósł trzykrotnie toast, co spotkało się z gromkim odzewem. Pan Kieler odpowiedział trzykrotnym toastem na cześć Jego Wysokości Cesarza i serdecznie podziękował przybyłym. – Jubilat pozostanie w naszym mieście i będzie się cieszyć zasłużonym odpoczynkiem.