loader

Franz Bittner

Toszek, 24 sierpnia 1879. (Złoty jubileusz służby). Dawniejszy główny nauczyciel tutejszej miejskiej elementarnej szkoły symultalnej, pan Franz Bittner, który wcześniej 7 lat pracował jako nauczyciel szkolny w Koszęcinie, Lublińcu, Woźnikach i Dobrodzieniu i przez 43 lata w Toszku, obchodził jubileusz 50 lecia pracy. Pan Bittner przed 15 laty został wyróżniony ogólnym odznaczeniem, dlatego w nawiązaniu do jego dalszych zasług Jego Królewska i Cesarska Mość odznaczył go Orderem Orła Domu Hohenzollernów, który landrat graf von Strachwitz z Gliwic wręczył mu w ratuszu w obecności władz miasta oraz grona nauczycielskiego, oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie. W przeddzień uroczystości miejscowy chór urządził uroczysty przemarsz z pochodniami oraz koncert przed jego domem. W dzień uroczystości po przyjęciu gratulacji od swoich kolegów jubilat wraz z dziećmi szkolnymi udali się w pochodzie do kościoła katolickiego, gdzie proboszcz Bannerth odprawił uroczystą mszę świętą. Po mszy Pan Bittner przyjął gratulacje od Magistratu, rady miejskiej, miejskiej deputacji szkolnej, młodzieży szkolnej oraz przyjaciół. Jubilat otrzymał wiele prezentów od swoich kolegów, od miasta, od uczniów, od proboszcza Bannertha i innych wiele podarunków. Odczytano również okolicznościowy telegram przysłany na tę okazję. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali Kornbluma, na której były obecne 73 osoby. Pierwszy toast jubilat wygłosił na cześć Jego Wysokości Cesarza, a następnie burmistrz Hirschber wyróżnił jubilata dłuższą przemową i toastem na jego cześć. Później kolejni goście składali życzenia jubilatowi i wznosili za niego toasty. Na zakończenie uroczystości udano się na koncert do ogrodów za budynkiem bractwa strzeleckiego, w którym wzięły również udział panie