loader

Odznaczeni Orderem Domu Hohenzollernów

Order Domu Hohenzollernów (Königlicher Hausorden von Hohenzollern). Odznaczenie ustanowione 5 października 1841 roku przez książąt Konstatnyna Hohenzollern-Hechingen oraz Antoniego Hohenzollern-Sigmaringen. Po przejęciu księstwa Hohenzollern przez Prusy włączony do zestawu pruskich orderów państwowych 16 stycznia 1851 roku. Nadawany wyłącznie osobom cywilnym za szczególne zasługi dla rodu Hohenzollernów.

Ridder_Huisorde_Hohenzollern[1].jpeg

- nauczyciel Franz Bittner z Toszka (Oberschlesische Wanderer z 26.08.1879)