loader

Literatura

Toster Chronik

Richard Kosubek, Toster Chronik, Tost 1923

Jedno z pierwszych opracowań zwartych (75 stron) dotyczących historii Toszka. Zawiera opisy, zestawienia, mapy, a także rozkład jazy pociągów, wykaz adresów oraz liczne reklamy ówczesnych sklepów i punktów usługowych. Zaakcentowano walory kulturowe i turystyczne Toszka.

Załącznik DE

 

700 Jahre Stadt Tost

Richard Kosubek, 700 Jahre Stadt Tost, Tost 1934

Okolicznościowa publikacja wydana z okazji rocznicy 700-lecia miasta obchodzonej w dniach 11 - 19 kwietnia 1934. Zeszyt (55 stron) zawiera plan jubileuszowych obchodów oraz stanowi rodzaj przewodnika po mieście (mapa z zaznaczeniem miejsc ważnych turystycznie, hotele, rozkład jazdy pociągów, charakterystyka sylwetki Eichendorffa). Zawiera kompendium informacji historycznych oraz bieżących dotyczących Toszka.

Załącznik DE

 

IKONA Sangerfest_1934.jpeg

Sängerfest des Oberschlesischen Industriekreises 8, Tost 1934 (program festiwalu)

Okolicznościowa broszura wydana z okazji regionalnego festiwalu chóralnego, który odbył się w Toszku w dniach 11/12 sierpnia 1934. Źródło informacji z początków ustroju faszystowskiego we wschodnich Niemczech. W ramach festiwalu wystąpiły m.in. zespoły składające się łącznie z ok. 900 uczniów okolicznych szkół. W hotelu „Zur Burg” wykonana została operetka „Burg Tost” autorstwa Roberta Stolza.

Załącznik DE

 

Materiały do dziejów Toszka i okolicy

Wanda Galasińska - Hrebenda, Materiały do dziejów Toszka i okolic, Gliwice 1965

Opracowanie zwarte (76 stron), z uwzględnieniem aktualnych odkryć archeologicznych. Publikacja dostępna do wglądu w zasobach wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

 

strona tytułowa.jpeg

Małgorzata Procek, Toszek: miasto, zamek, muzeum, Gliwice 1968

Ilustrowany informator o mieście i przewodnik po zamku. Jedno z pierwszych tego typu opracowań powojennych. Publikacja bogato ilustrowana, uwzględniająca rezultaty odkryć archeologicznych. Unikatowa dokumentacja ekspozycji muzealnej prezentowanej niegdyś na Zamku w Toszku.

Załącznik PL

 


Zeszyt 6 Miasto i Gmina Toszek.png

Miasto i Gmina Toszek, Inwentaryzacja krajoznawcza województwa katowickiego, zeszyt 6, E. Wieczorek (red.), Katowice 1992

Zwięzłe kompendium wiedzy o Toszku i gminie (28 stron), z uwzględnieniem aspektów historycznych, architektonicznych, przyrodniczych i turystycznych (dojazd, szlaki, gastronomia). Na podkreślenie zasługuje blok informacji historycznych o każdym z sołectw naszej gminy.

Załącznik PL

 

Skan_20200703 (4).jpeg

Ks. Johannes Chrząszcz, Historia miast Pyskowice i Toszek

Książka pyskowickiego proboszcza, ks. Johannesa Chrząszcza, jest jednym z najcenniejszych źródeł wiedzy o Toszku i okolicach do drugiej dekady XX wieku. Pierwsze jej wydanie, w języku niemieckim, ukazało się
w roku 1927. Ostatnie pochodzą z roku 1994 oraz 2009.

 

bild.jpeg

Sybille Krägel, Siegfred Petschel. Bild-Dokumentation Tost-Gefängnis-Lager des Sowjetischen NKWD in Oberschlesien. 1998

Praca poświęcona udokumentowaniu działalności obozu NKWD w Toszku.

Germany-Flag-icon.png

   

 

szpital.jpeg

Narcyz Bartoszewski - Wnukowski, Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Toszku 1957-1977. Monografia, Żagań 2007

W monografii przedstawiono dorobek i osiągnięcia Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Toszku, z okazji XX-lecia rewindykacji i powstania szpitala.

 

 

Górecki.jpeg

Ks. Piotr Górecki, Archiprezbiterat toszecki w latach 1618 - 1740. Kościelne dzieje Toszka, Pyskowic i okolic w czasach reformy Kościoła katolickiego na Śląsku, Gliwice 2009

Praca ks. Piotra Góreckiego ukazuje kościelne dzieje ziemi toszeckiej w wieku XVII i pierwszej połowie XVIII
w szerokim kontekście wydarzeń politycznych, stosunków gospodarczych, przemian społeczno - kulturowych. Książka opisuje też ówczesny model duszpasterstwa parafialnego i życia religijnego wiernych.

 


Pieniądz miasta Toszek

Piotr Kalinowski, Pieniądz Miasta Toszek, Kalety 2010

Zwięzła 12-stronicowa katalogowa broszura dla pasjonatów numizmatyki śląskiej. Przedstawia szczegółowe ilustracje oraz opisy związanych z Toszkiem monet, medali, pieniędzy papierowych, także tzw. notgeldów itp. Na jednym z medali znajduje się wizerunek urodzonego w Toszku (1777) Johanna Wendta, profesora medycyny, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (1823 - 1824).

Załącznik PL

 

Z dziejów Toszeckiej szkoły.jpeg

Donata Podkowa, Z dziejów toszeckiej szkoły, Toszek 2011

Książka zawiera rys historyczny szkoły w Toszku począwszy od XIV wieku,  wykaz absolwentów szkoły od 1946 r. (ponad 4400 nazwisk) oraz dział fotograficzny z ponad setką unikalnych, nigdy nie publikowanych fotografii.

 


Dzieje Pniowa.png

Jacek Szmidt, Dzieje Pniowa (Des Geschichte des Dorfes Schrotkirch), Gliwice 2012

Obszerny (146 stron) wybór materiałów historycznych, archiwaliów, zdjęć, wycinków prasowych, dokumentów urzędowych dotyczących sołectwa Pniów. Opracowanie stanowi bogaty zbiór materiałów źródłowych do dziejów Pniowa, także w j. niemieckim.

 

to jest pczoła.png

Werner Pollok, 50-lecie Koła Pszczelarzy w Toszku (2012)

Pamiątkowy zapis imprezy jubileuszowej Koła Pszczelarzy w Toszku. Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji historycznych dotyczących pszczelarstwa w Toszku, a także organizacyjnych związanych z przebiegiem uroczystości. Opracowanie jest bogato ilustrowane.

 

Lewandowski.jpeg

Jan F. Lewandowski, Epizody Toszeckie, Toszek 2013

Książka stanowi zbiór felietonów historycznych poświęconych rodzinnej miejscowości Jana Franciszka Lewandowskiego (1952 - 2015), promotora kultury śląskiej, historyka, filmoznawcy, dziennikarza i publicysty, nauczyciela akademickiego, animatora kultury, wydawcy.

 

Grochla.jpeg

Beata Grochla, Marcin Grochla, Historia i dziedzictwo kulturowe Kotulina i okolic, Opole 2014

Czytelnicy znajdą w nim zarówno szeroki kontekst historyczno-geograficzny, etymologię nazwy, historię naturalną, jak i wojenną, tradycję, obrzędy, wierzenia czy dzieje lokalnych instytucji. Wszystko to opatrzone zostało bogatym materiałem źródłowym i ikonograficznym, dzięki czemu stanowi doskonały punkt wyjścia dla badaczy naukowych.

 

SP Toszek.jpeg

Izabela Makuch, Renata Swolany, Barbara Szpak, Joanna Wróblewska (red.), 50 Lat Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku 1964 - 2014, Toszek 2014

Publikacja jest w głównej mierze relacją z kronik
i dokumentów szkolnych, umiejętnie przekazuje ducha minionych czasów, rozbudza wspomnienia. W książce zgromadzona jest usystematyzowana wiedza o absolwentach, pracownikach szkoły, wzbogacona dokumentacją fotograficzną.

 

siostra.png

Joanna Bulla, Donata Podkowa, Siostra Sigisberta i klasztor sióstr Boromeuszek w Toszku, Toszek 2015

Publikacja jest rezultatem gimnazjalnego projektu edukacyjnego prowadzonego w toszeckiej szkole pod kierunkiem nauczycielki historii, pani Donaty Podkowy.
W opracowaniu, które posiada charakter przyczynkarski, skupiono się na przypomnieniu współczesnym odbiorcom sylwetki tytułowej siostry zakonnej, która trwale zapisała się w pamięci starszego pokolenia mieszkańców Toszka. Publikacja zawiera także niepublikowane wcześniej fotografie związane z dziejami klasztoru sióstr Boromeuszek w Toszku.

 

Rocznik OKLADKA.jpeg

Rocznik Toszecki, Piotr Kunce, Damian Halmer, Artur Czok i inni (red.), Toszek 2017 -

Publikacja poświęcona gromadzeniu wiedzy o dawnych i nowszych dziejach Toszka oraz o dziedzictwie historyczno - kulturowym ziemi toszeckiej. Rocznik tworzą artykuły autorstwa profesjonalnych historyków, a także pasjonatów lokalnej i regionalnej historii. Poszczególne wydania są recenzowane.

 

 

2017 2018 2019  2020 2021 2022

 

 

Bez tytułu.png

Sir Ludwig Guttmann, Toszek 2017

Pierwsza publikacja poświęcona urodzonemu w Toszku twórcy ruchu paraolimpijskiego, wydana na okoliczność przyjazdu do Toszka gości kongresu Europejskiego Komitetu Paraolimpijskiego (2017). Broszura zawiera cztery teksty poświęcone życiu Guttmanna, odkrywaniu tej postaci w Toszku, organizacji (w 2016 r.) I Międzynarodowej Konferencji Praktycznej „Między rehabilitacją a sportem” oraz relacji z tego przedsięwzięcia.

Tłumaczenia:

Angielskie: United-Kingdom-flag-icon-small.png

Polskie: Załącznik PL

Niemieckie: Załącznik DE

Czeskie:  pobrane.png

Włoskie: it.jpeg

 

Matka.Boska.Toszecka.jpeg

Julia Szczerbińska, Matka Boska Toszecka. Historia, badanie, konserwacja, Toszek 2017

Publikacja jest streszczeniem specjalistycznej pracy magisterskiej autorki, która powstała na podstawie badań towarzyszących konserwacji obrazu Matki Boskiej Toszeckiej. W sposób rzeczowy, zwięzły i historycznie pogłębiony przedstawia dzieje tego maryjnego wizerunku na przestrzeni wieków.

 

Okładka ksiażki.jpeg

Sebastian Rosenbaum, Bogusław Tracz, Dariusz Węgrzyn, Tiurma - łagier Tost. Historia obozu NKWD w Toszku w 1945 roku, Toszek 2017

Pierwsze polskojęzyczne opracowanie monograficzne poświęcone dziejom więzienia - obozu NKWD w Toszku. Książka obejmuje skrótowy ale wyczerpujący opis historii obozu, wypowiedzi bezpośrednich świadków opisywanych wydarzeń oraz zbiorczą listę nazwisk więźniów i ofiar obozu.

Publikacja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Logo_Ministerstwa_Kultury_i_Dziedzictwa_Narodowego.svg.png

 

Album pocztówki.jpeg

Damian Halmer, Dariusz Kucharczyk, Maciej Mazur, Miasto i gmina Toszek na dawnej pocztówce, Toszek, 2019

Wydawnictwo albumowe prezentujące kolekcjonerskie zbiory pocztówek (sprzed 1945 r.) z ekspozycją ziemi toszeckiej. Podział tematyczny publikacji obejmuje dawne panoramy miasta, przykłady miejskiej architektury, zamek, tematykę sakralną, rynek, potencjał turystyczny miasta (gospody, hotele, szlaki) oraz okolice Toszka. Każda z części poprzedzona została merytorycznym wprowadzeniem.

 

Toszek - miasto.jpeg

Toszek. Miasto turystyki kulturowej, Toszek, 2019

Kompendium wiedzy o wybranych obszarach funkcjonowania miasta i gminy Toszek (położenie, komunikacja, kultura, historia, przyroda, edukacja) oraz przewodnik dla turystów zainteresowanych poznaniem lub zwiedzaniem naszej gminy. W publikacji ujęto biogramy niektórych zasłużonych toszan. Broszura (ss. 48) zawiera pełną informację o ofercie noclegowej i gastronomicznej w gminie.

 

kolo pszczelarzy.jpeg

Werner Pollok, Koło Pszczelarzy w Toszku Historia i działalność od 1962r. Toszek, 2019

Znakomity dokumentalista, pasjonat pszczelarstwa, pan Werner Pollok, jest autorem kilku publikacji poświęconych dziejom pszczelarzy w Toszku i okolicy. Jego publikacje charakteryzują się bogatą szatą graficzną oraz precyzją prezentowanych informacji. Książka nie tylko dla właścicieli uli!

 

Skan_20200703 (5).jpeg

Damian Halmer. Władysław, książę kozielsko - bytomski (1277/1283-ok. 1352). Ambitny władca średniowiecznego Górnego Śląska. Zabrze - Kotórz Mały 2020

Praca poświęcona została przybliżeniu postaci nieco zapomnianego księcia kozielsko-bytomskiego, drugiego władcy tego księstwa, czyli Władysława. Ten ambitny przedstawiciel dynastii, która wykształciła się z linii Piastów opolsko-raciborskich, do tej pory nie doczekał się swojej pełnej biografii dlatego próbę podjętą przez Damiana Halmera należy uznać za cenną, pomimo tego, że nie mamy do czynienia z pracą czysto popularnonaukową. Tym bardziej, że do końca swojego życia książę ten tytułował się księciem toszeckim.

 

   

 

grajtle.png

Agnieszka Behnke-Tomczyk, Katarzyna Prawda "Od bajtla do grajtla, czyli historia kotulińskiej orkiestry" Kotulin 2020

Bogato ilustrowana praca opisująca dzieje orkiestry dętej w Kotulinie, oparta o wywiady z prezesami stowarzyszenia oraz dyrygentami orkiestry dętej. Publikacja stanowi podsumowanie etnoprojektu realizowanego w Kotulinie pt. "Bajtle Grajtle - młoda orkiestra Kotulina". Publikacja przedstawia ponad stuletnią historii Orkiestry i lokalnej tradycji gry na instrumentach dętych znajdą w niej Państwo wiele wartościowych zdjęć oraz fotorelację z obecnego projektu.

           PDFOd bajtla do grajtla

   

 

Jan Nepomucen.jpeg

Piotr Kunce "Historyczny człowiek - legendarny święty. Życie, kult i wizerunki św. Jana Nepomucena" Toszek 2020

 

Książka opisuje zarówno życie świętego Jana Nepomucena, jak również kult tego świętego w krajach Korony św Wacława i poza jej granicami. W dalszej części autor skupia się na opisywaniu kultu oraz wizerunków św. Jana Nepomucena w Toszku i okolicy. Książka bogato ilustrowana ukazująca nam co kryją okoliczne kapliczki przydrożne i próbująca odpowiedzieć na pytanie skąd w centrum toszeckiego rynku wzięła się statua tego właśnie świętego.

 

   

 

oberschlesische wanderer.jpeg

Piotr Kalinowski "Der oberschlesische Wanderer. Wycinki prasowe z okolicy Toszka z lat 1828 - 1888" Toszek 2020

 

Książka zawiera wycinki prasowe z wychodzącej w Gliwicach gazety Wędrowiec Górnośląski. Można tu znaleźć zarówno ogłoszenia kupna/sprzedaży, oferty zatrudnienia, ogłoszenia urzędowe, wyroki rozpraw sądowych jak również korespondencje z Toszka czy okolicznych wiosek dotyczące działalności rady miejskiej, szkół, stowarzyszeń, opisy polowań czy nawet rodzinnych tragedii. Wycinki zamieszczone są w kolejności chronologicznej.

PDFOberschlesische Wanderer.pdf

PDFOberschlesische Wanderer - II księga.pdf