loader

Mieszkańcy Toszka i okolicy odznaczeni medalami państwowymi

medal.jpeg

 

Odznaczeni Odznaką Honorową Domu Niemieckiego

Brak informacji o wyglądzie i zasadach nadawania odznaki.

- kontroler leśny Altrock z Toszka (Oberschlesische Wandrer z 29.02.1836)

- rentrier Balzer z Toszka (Oberschlesische Wanderer z 18.04.1836)

- kadydat Hentschel z Toszka (Oberchlesische Wanderer z 18.04.1836)

- justytariusz Foitzik z Toszka (Oberschlesische Wanderer z 6.06.1836)

- właściciel majątku von Stockmans z Paczynki (Oberschlesische Wanderer 8.01.1838)

- hrabina von Gaschin z Paczyny (Oberschlesische Wanderer 20.01.1838)

- agent Friedmann z Toszka (Oberchlesische Wanderer z 12.03.1838)

- zarządca departamentu Horsella z Toszka (Oberschlesische Wanderer z 23.04.1838)

- faktor Klausmann z Toszka (Oberschlesische Wanderer z 23.04.1838)

- inspektor Stürtz z Toszka (Oberschlesische Wanderer z 14.05.1838)

- pani Rötzel z Toszka (Oberschlesische Wanderer z 11.06.1838)

- pani von Stockmans z Paczynki (Oberschlesische Wanderer z 9.07.1838)

- handlowiec Eisenberg z Toszka (Oberchlesische Wanderer z 16.07.1838)

- doktor Berkowitz z Pniowa (Oberschlesische Wanderer z 21.01.1839)

 

medal.jpeg    

Odznaczeni Odznaką Honorową Czarnego Orła

Brak informacji o wyglądzie i zasadach nadawania odznaki.

- burmistrz Kachel z Toszka (Oberschlesiche Wanderer z 30.07.1838)

- agent Friedmann z Toszka (Oberschlsische Wanderer z 30.07.1838)

- kupiec Ganz z Toszka (Oberschlesische Wanderer z 21.01.1839)

- kupiec Klausmann z Toszka (Oberschlesiche Wanderer z 22.07.1839)

- inspektor Horsella z Toszka (Oberschlesische Wanderer z 22.07.1839)

- zarządca Siegel z Paczyny (Oberschlesische Wanderer z 8.10.1839)

- sekretarz Herberg z Toszka (Oberschlesische Wanderer z 8.10.1839)

 

 

 

PrRAO4obv.jpeg  

Order Orła Czerwonego (Roter Adler-Orden) – cywilne i wojskowe odznaczenie niemieckie, ustanowione przez margrabiego Jerzego Wilhelma von Bayreuth w 1705 jako, a w 1792 przejęte przez Królestwo Prus, początkowo jako drugi w kolejności starszeństwa spośród pruskich orderów.

Order został ustanowiony 17 listopada 1705 przez Jerzego Wilhelma Hohenzollerna (1678–1726), księcia następcę tronu, późniejszego margrabiego Bayreuth. Początkowo nosił nazwę Ordre de la Sincerité (pol. Order Szczerości). W 1712 r. uzyskał status orderu domowego tej gałęzi pruskich Hohenzollernów.

Ostatni margrabia Bayreuth i Ansbach, Karol Aleksander (zm. 1806) nadał mu nowy statut i nazwę: Wysoki Książęcy Brandenburski Order Orła Czerwonego. Gdy swe księstwo przekazał 2 grudnia 1792 królowi Prus, order również przeszedł w ręce pruskie. Król Fryderyk Wilhelm II nadał mu status drugiego najwyższego orderu rycerskiego w Królestwie Prus, po Orderze Orła Czarnego.

Odznaczeni

- burmistrz Kachel z Toszka - order IV klasy (Oberschlesische Wanderer z 3.11.1846)

- radca ekonomiczny Guradze z Toszka - order IV klasy (Oberschlesische Wanderer z 24.01.1889)

- ksiądz proboszcz Bennerth z Toszka - order IV klasy (Oberschlesische Wanderer z 31.10.1891)

- burmistrz Hirschberg z Toszka - order IV klasy (Oberschlesische Wanderer z 17.09.1896)

 

 

Ridder_Huisorde_Hohenzollern[1].jpeg  

Order Domu Hohenzollernów (Königlicher Hausorden von Hohenzollern). Odznaczenie ustanowione 5 października 1841 roku przez książąt Konstatnyna Hohenzollern-Hechingen oraz Antoniego Hohenzollern-Sigmaringen. Po przejęciu księstwa Hohenzollern przez Prusy włączony do zestawu pruskich orderów państwowych 16 stycznia 1851 roku. Nadawany wyłącznie osobom cywilnym za szczególne zasługi dla rodu Hohenzollernów.

Odznaczeni

- nauczyciel Franz Bittner z Toszka (Oberschlesische Wanderer z 26.08.1879)

Erekruis_voor_Vrouwen_en_Maagden_1871.jpeg  

Krzyż zasługi dla pań i panien (Verdienst-Kreuz für Frauen und Jungfrauen). Odznaczenie zostało ustanowione 22 marca 1871 przez króla Prus i cesarza niemieckiego Wilhelma I dla „kobiet, zamężnych i niezamężnych, za pełną ofiarności działalność na froncie i wewnątrz Niemiec przy opiece nad rannymi i chorymi żołnierzami”. Jednoklasowe odznaczenie było nadawane na wniosek cesarzowej i królowej Augusty przez jej męża. Z wyglądu i kształtu jest bardzo podobne do Żelaznego Krzyża, ale na awersie posiadało u zbiegu ramion emblemat Czerwonego Krzyża zamiast litery „W”, zaś na rewersie koronę królewską, splecione monogramy: „A” i „W” i daty: „1870/1871”. Odznaczenie było noszone nad lewą piersią na damskiej kokardzie, na tzw. wstążce pokojowej Żelaznego Krzyża, a więc białej z dwiema czarnymi bordiurami. Po zakończeniu wojny 1870-1871 nie było więcej nadawane.

Odznaczeni

dane za: Ordensjurnal. Ausgabe 8. Mai 2007

- Ottilie Guradze, z domu Marckwald z Zamku Toszeckiego

ehrenzeichen.png  

Ogólne Odznaczenie Honorowe (Allgemeine Ehrenzeichen). Odznaczenie ustanowione w 1810 roku przez Króla Prus Fryderyka Wilhelma III jako nagroda za szczególne zasługi obywatelskie.

Odznaczeni

-nauczyciel Franz Bittner z Toszka (Oberschlesische Wanderer z 26.08.1879)

- radca prowincjonalny Kachel z Toszka (Oberschlesische Wanderer z 8.04.1887)

- sołtys H Jeschonek z Kotulina (Oberschlesische Wanderer z 29.03.1890)