loader

Simon Böhm

Toszek, 11 lutego. Na ostatnim posiedzeniu rady miejskiej ustalono skład jej władz na obecny rok. Wybrano kupca Hensela jako przewodniczącego, piekarza Czernera jako zastępcę, kupca Pniowera jako sekretarza, radcę sądowego Kielera jako zastępcę sekretarza. Następnie ustalono porządek obrad. Aby przeprowadzić proces przeciw konditorowi Herlitzowi w sprawie unieważnienia wyborów z 28 listopada wyznaczono kupca Hensela. – Mistrzowi piekarskiemu Simonowi Böhmowi, który od 40 lat jest członkiem zarządu synagogi tutejszej gminy żydowskiej, w dniu 14 tego miesiąca wręczyć w imieniu kolegium honorowy prezent.