loader

nauczyciel Heidrich (pośmiertnie)

Toszek, 3 września. (Uroczyste odsłonięcie). W następnym tygodniu odbędzie się tu uroczyste odsłonięcie pomnika nauczyciela Heidricha. Jego dawni uczniowie z całego świata przyczynili się do tego, że można było wystawić piękny pomnik na tutejszym cmentarzu. To wspaniałe świadectwo jego dawnych czynów.