loader

rzeźnik Joseph Laska

Toszek, 18 kwietnia. 18 kwietnia 1844 rzeźnik Joseph Laska, zgodnie z rozkazem gabinetowym z 5 listopada 1833, złożył przysięgę mieszczańską. W związku z tym Pan Laska obchodził dziś 50 lecie nabycia praw mieszczańskich, i został w swoim mieszkaniu odwiedzony przez delegację Magistratu (Burmistrza i członków zarządu, aptekarza Kosubka i kupca Lanuy), która złożyła mu gratulacje. Burmistrz poinformował go również, że na posiedzeniu Magistratu w dniu 1 marca postanowiono złożyć wniosek do Rady Miejskiej na nadanie tytułu „Starszego Miasta” za 12 lat pełnienia społecznie funkcji członka Magistratu.